diumenge, 26 de novembre del 2017

Crònica de l'Assemblea de la Federació Catalana per Ricard Llerins

Assemblea Ordinària de Clubs de la FCE:


El dissabte 25 de novembre de 2017 ha tingut lloc una nova assemblea ordinària de clubs convocada per la Federació Catalana d’Escacs, FCE a partir d’ara, a les 10:00h. del matí en segona convocatòria, a la seu de la Federació. 

En entrar l’amic Àlex Gimeno et donava un dossier de 9 fulls escrits per  una cara sobre els temes a tractar en l’assemblea més la cartolina per votar els que podien. 

A la reunió han assistit 37 persones, sense contar els oradors de l’estrada, ni els treballadors de la Fce. A la taula d'oradors hi havia d’esquerra a dreta Sr. Antoni López, Sra. Teresa Muñoz, Sr. Ramón Chalmeta, Sr. Pepo Viñas, tal com està escrit a la pàgina de la Fce i Sr. Alejandro Gisbert. Hi havia una pantalla de televisió gran que només s’ha fet servir pel sorteig final de la Lliga Catalana. També estaven presents a la sala com a mínim els  membres de la Junta Directiva Sra. Marta Amigó, Sr. Josep Maria Camell, Sr. Ramón Caro i Sr. Albert Badosa. Almenys els membres de la junta directiva de l'estrada no han pres part en cap votació.
L'assemblea ha començat amb la benvinguda del Sr. Viñas, president de la Fce, qui ha fet un discurs improvisat sense apunts.  
El president ha dit que volia agrair la feina fet per l’anterior president Sr. Toni Ayza, però que com no havia arribat esperaria a que ho fes. Ha agraït la confiança rebuda per la seva candidatura dels clubs catalans, ha dit que es sentia molt recolzat, que l’actual Junta de la Fce formava un gran equip i que tenia una gran il.lusió per fer la tasca que li havien confiat. El Sr. Viñas ha seguit dient que donada la conjuntura social i política que vivim a nivell català la Junta directiva, JD a partir d’ara, de la FCE, havia pres la prudència com a política donat que dins ella hi havia diferents formes de pensar i intentaven fer un equilibri entre les diferents ideologies dels seus membres per estar a l’altura de les circumstàncies però sense trencar lligams amb ningú, mantenint les amistats fetes. El president ha dit que a més de recolzar la part competitiva dels escacs que ja funciona prou bé, volia cridar l’atenció en la dimensió social del nostre joc, per que més enllà dels resultats esportius els escacs són una eina extraordinària per la inserció social de gent amb problemes, pel desenvolupament dels nens i com teràpia per frenar algunes malalties de gent gran.

El Sr. Viñas ha dit que pretenia aconseguir més sponsors privats donat que teníem molts torneigs degut a la gran dedicació de molts directius que feien de Catalunya el lloc del món on es juguen més partides avaluades i on hi ha més torneigs, però que teníem un bon producte a vendre i que fins ara només els ajuntaments donaven suport al nostre joc.

El president ha agraït a la JD. anterior el calaix econòmic deixat, de forma que la idea era a partir d’ara que les despeses corrents es paguessin amb els ingressos corrents i la reserva econòmica de la Fce es gastés en inversions.   

Llavors ha entrat l’ex-president de la Fce Sr. Tonia Ayza a la sala i se li ha fet un aplaudiment en reconeixement a la feina feta a petició de l’actual president.

El Sr. Viñas ha continuat dient que els torneigs del Circuït s’havien de promocionar entre la gent i per exemple li havia agradat la iniciativa tant del club Sitges com del Platja d’Aro que amb el consentiment dels ajuntaments respectius havien posat uns faristols al Passeigs marítims respectius per fer promoció dels torneigs del Circuït durant els dies que es jugaven.

El president llavors ha agraït al Sr. Víctor Collell la feina feta com a treballador de la FCE en els temes de premsa i comunicació per donar més visites a la pàgina web i ha dit que s’havia fet un dossier informatiu adreçat a empreses privades per aconseguir sponsors.

El Sr. Viñas ha dit llavors que volia que els clubs del Circuït col.laboressin entre ells a més de competir, que revisarien els premis del Circuït, que havien augmentat un 7% els jugadors de l’edició del 2017 respecte la del 2016 i que havíem passat de tenir jugadors de 70 països el 2016 a 73 el 2017.

Respecte la Festa Catalana de Salou el president ha dit que havia tingut una bona inscripció tenint en compte que es feia lluny de Barcelona i quan això passa la participació sol baixar bastant i que l’objectiu de la Festa era que la gent ho passés bé.

El president ha felicitat el club Colón Sabadell pel campionat assolit en la Lliga i la Festa Catalana, el Sr. Tomi Asís com a nou Campió de Catalunya Individual i a la Campionat femenina Individual Sra. Laura Martín i respecte els Campionats d’Espanya ha felicitat el Gerard Ayats com a Campió estatal sots-16, Joana Ros com a tercera a la categoria sots-14, el Gerard Añó sots-campió de la categoria sots-10 i l’Álex Villa com a tercer en la categoria sots-8. Per acabar les felicitacions el president ho ha fet amb el Barberà per quedar primer a la categoria de 2a Divisió espanyola i amb l’Escola d’Escacs de Barcelona que va quedar en tercer lloc al Campionat d’Espanya de Divisió d’Honor.     

El Sr. Viñas ha dit que els escacs base eren la seva prioritat, que havien fet uns canvis en les beques i que el Director Esportiu Sr. Jordi Magem estava fent una gran tasca. Respecte el tema de la web el president ha dit que volia modificar la web de la Fce per que millorés la comunicació entre els clubs i la Fce, que contractarien un becari per fer aquestes funcions i que qualsevol acte que organitzin els clubs referent als escacs es pot enviar a la Fce per que aquesta el pengi al seu web.

El president ha agraït la confiança en la seva persona per presidir la Fce, afegint que era important una bona comunicació amb els clubs, que si algun tenia alguna queixa l’atendria amb molt de gust en la mesura de les seves possibilitats i per acabar ha donat a conèixer que havien aconseguit una subvenció de “la Caixa” de 38.500 € gràcies als senyors Josep Serra, Antoni López i la Sra. Marta Amigó que l’havien demanat, que es destinaria als escacs escolars, o així ho he entès.

Seguidament ha pres la paraula el Sr. Ramón Chalmeta, que s’estrenava en el càrrec de moderador hi ho ha fet molt bé, per demanar dos persones voluntàries per fer d’interventors de l’assemblea. He tingut sort hi s’han presentat voluntaris els Srs. Benjamín Pérez i Carles Costas.

Respecte el primer punt de l’ordre del dia, l’Aprovació del Calendari Esportiu de l’any 2018, el Sr. Chalmeta ha dit que el Campionat femení de Catalunya es jugaria del 30 de març al 2 d’abril, que l’Individual Absolut de Catalunya coincidiria amb la Final d’edats per que els nens poguessin conèixer els millors jugadors de Catalunya, que el Torneig actiu Garcia-Ilundain serà el 8 de desembre per evitar coincidir amb els torneig de Sitges i Sant Sebastià, per acabar dient sobre el Magistral Ciutat de Barcelona que es mantenien les dates però que es reservaven el fet de poder canviar-les donat que algun any tenen unes grans despeses en hotels pel fet que aquest torneig coincideix amb alguna fira important i que com encara no s’havia publicat el calendari de fires de l’any proper, quan això passés decidirien un possible canvi de dates d’aquest torneig per estalviar diners o no malgastar-los.

En el torn obert de preguntes el Sr. Juan Manuel Sánchez ha preguntat si la Fce podia penjar al seu web la llei catalana de mecenatge per que els clubs sabessin quins avantatges els donava i des de la taula li han dit que ho farien però que les preguntes havien de versar sobre el calendari esportiu i per preguntes generals hi havia al final de l’assemblea un torn obert de preguntes.

Com ningú ha preguntat res més el Calendari esportiu s’ha aprovat per molts vots a favor i només 2 abstencions.     

Respecte el punt 2 de l’ordre del dia, el Pressupost de la Fce per l’any 2018, el tresorer Sr. Alejandro Gisbert ha agraït al president la confiança que li tenia, ha felicitat l’anterior tresorer Sr. Josep Maria Camell per la feina feta, donat que li va baixar la subvenció del Consell Català de l’Esport, CCE a partir d’ara, de 300.000  a menys de 100.000 € i la Fce va seguir funcionant sense problemes amb alguns ajustos, per la qual costa la gestió del Sr. Camell va ser extraordinària hi ha demanat un aplaudiment públic per ell, la qual cosa s’ha produït. El tresorer ha dit que uns 20.000 nens rebien classes d’escacs i que donada la dimensió social del nostre esport calia aconseguir diners de les empreses per recolzar els projectes de la Fce. Respecte les quotes de fitxes als jugadors i quotes arbitrals, el Sr. Gisbert ha dit que s’augmentaria pel proper any 2018 només el IPC català, un 2,1 %, que era fàcil apujar els preus de les llicències però que preferien no fer-ho per recolzar els clubs. El Sr. Gisbert ha dit que la prudència seria l’eix de la seva gestió igual que s’havia fet fins ara, que augmentaven simbòlicament els pagaments als àrbitres respecte l’any 2017 i així i tot seguirien cobrant un 15-20 % menys que abans de la crisi econòmica, que no havia inclòs al pressupost del 2018 els diners de la subvenció de “la Caixa” i que l’objectiu era que les despeses fossin igual als ingressos.         

En el torn obert de preguntes el Sr. Pere Alegre ha preguntat quins eren els canvis més grans d’aquest pressupost respecte el de l’any 2017 i el tresorer ha respost que no n’hi havia gaires per que sense més diners no es podien fer més activitats i que en la propera assemblea del mes de maig, amb els sponsors privats que haguessin aconseguit intentarien fer nous programes de difusió del nostre joc, ajudant a les delegacions territorials el que poguessin.

Llavors ha pres la paraula el Sr. Joan Antoni Pérez per dir que al pressupost de la Fce per l’any 2018, a la partida del Comitè de Monitors li faltava un zero per que tenia 600 € d’ingressos i 400 € de despeses. No he entès molt bé el tema, però al pressupost de la Fce surten 400 € d’ingressos i sense diners per les despeses i em sembla que el Sr. Pérez ha volgut dir que en no haver-hi diners de despeses si això volia dir que no pensaven fer res. La segona pregunta del Sr. Pérez es referia a la Final de Catalunya d’Edats per Equips on ha dit que hi havia 6.000 € en ingressos i creia que havien de ser més per que només el seu club ja s’havia gastat 500 € en inscripcions d’equips per aquest campionat.

El president de la Fce ha contestat genèricament que els monitors eren un dels pilars del escacs catalans per que feien classes a moltes escoles, que sense ells es federarien pocs nens, que la feina de la Fce era ajudar els clubs a absorbir aquesta potencial demanda de nous jugadors, que hi haurà més diners pel comitè de monitors quan hi hagi més necessitats, que els monitors estaven en les bones mans del Sr. Camell com el seu responsable i que ara mateix aquests no tenien activitats concretes a realitzar. Respecte la segona pregunta el president ha dit que el Campionat d’Edats per Equips ha crescut molt en participació els darrers anys i que seguint la dita de que “el que funciona no ho toquis” es mantindrà com està, per acabar dient que els ajuts per equips catalans al Campionat d’Espanya per equips passaran de 800 € el 2017 a 1.600 € el 2018.

En aquest moment ha pres la paraula el Sr. Camell per dir que calia que constés en acta els preus exactes de l’increment de preus dels serveis federatius de l’any 2018. Així han dit en veu alta els preus exactes dels principals serveis federatius:

Fitxa sènior   any 2017 34,2 €      any 2018  35 €
Fitxa + 65         ,,          21,3 €          ,,           22 €   
Fitxa S-14         ,,          8,8 €            ,,           11 €
Fitxa S-10         ,,          4,6 €            ,,            4,7 €
Fitxa un dia       ,,           2 €              ,,            2 € 

El president de la Fce ha dit respecte l’augment de preus de les llicències que eren neutres respecte l’increment del IPC català i respecte l’increment del preu de la llicència sots-14 ha dit que venia condicionada pel conveni amb la Feda i que com aquesta les pujava per l’any 2018, la Fce hi estava obligada també per no perdre-hi diners.

El Sr. Chalmeta ha dit llavors que li semblava recordar que arrel de l’acord signat amb la Feda el proper any 2018 la Fce li havia de pagar 1.000 € més.

Un cop feta aquesta aclaració el pressupost de la Fce de l’any 2018 s’ha aprovat amb molts vots a favor i una abstenció.    

Seguidament s’ha passat a tractar el punt tres de l’ordre del dia referent a la Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva. Resulta que per diferents motius, o per que no portaven un any federats o per que no van dimitir quan els tocava per no deixar el càrrec orfe durant un temps abans de les eleccions a la presidència de la Fce, diversos membres de la JD. no havien pogut aparèixer a la candidatura presentada en les eleccions passades i malgrat que era decisió de la JD. incloure-l’s en ella, necessitaven el vist-i-blau dels membres de l’assemblea. A més d’aquestes sis persones, Sr. Òskar Stober, Sra. Sònia Martín, Sr. Josep Maria Camell, Sra. Imma Montoliu, Sra. Blanca Torras i Sr. Jaume Ribera, es volia ratificar també el president del Comité Tècnic d’àrbitres Sr. Carles Giménez i el nou delegat de Lleida en substitució del Sr. David Farré que havia dimitit per motius personals, proposant un cop s’havia consultat alguns clubs de la província el Sr. Jaume Herreros, crec, del Club d’Escacs Ponts.

Algú del públic ha demanat votacions separades per cada candidat i encara que el president de la Fce ha dit que la candidatura era conjunta per que eren un equip i que això no havia passat en la candidatura presentada a les eleccions, el Sr. Chalmeta ha ofert aquesta possibilitat, però finalment ningú l’ha demanat, ratificant els assistents com a nou membres de la JD. de la Fce tots els anomenats més amunt amb 4 vots en contra i molts més a favor. 

Tot seguit hem passat a tractar els candidats a nous membres del Comitè de Competició i Apel·lació de la Fce, després de les dimissions com a mínim del Sr. Segura per edat i del Sr. Cabello qui portava 15 anys com a president del Comité d’Apelació, crec, per qui el president ha demanat un aplaudiment general per la tasca realitzada, la qual cosa s’ha produït. El Sr. Viñas ha dit que les condicions dels dos comitès eren que havien de tenir com a mínim tres membres i un d’ells havia d’èsser advocat. S’han presentat com a membres del Comité de competició el Sr. Lluís Delgado com a president, qui continua, Sr. Fernando Rodríguez, Sr. Jaume Bosc i Sr. Juan Domínguez. Al Comitè d’Apelació es presentaven el Sr. Manel Triquell com a president, Sr. Elias Muratet, Sr. Jordi Folk i Sr. Félix Romero. Quan estaven a punt de ratificar aquests membres la Sra. Patricia Llaneza que estava fent twuits de l’assemblea amb un ordinador, ha llegit la normativa al respecte del comitès i resulta que els presidents dels dos comitès han de ser advocats, per la qual cosa el president del comitè d’Apelació seguirà essent el Sr. Felix Romero que ho és.

Llavors s’ha passat a la votació dels dos comitè anteriors aprovant-se els dos amb molts vots a favor i dos abstencions. 

Seguidament hem passat a tractar el punt 5 de l’ordre del dia referent a les propostes de modificació de reglaments de la JD. És curiós que no n’hi havia cap i tampoc dels clubs afiliats i el temps que hi hem dedicat al tema.

El president de la Fce ha dit que no hi havia propostes aquest cop per part de la seva JD. però que en pensaven presentar diverses per la propera assemblea del mes de maig, per que volien pensar-se amb calma els canvis a fer, donat que els havia passat diversos cops que acceptaven propostes que no tenien els avals suficients per ser tractats en l’assemblea i després el canvi aprovat entrava en contradicció amb un altre article del reglament, creant un nou problema per haver volgut solucionar-ne un altre. El Sr. Viñas ha dit que el Foment Martinenc havia presentat una proposta revolucionària respecte fer flexibles les alineacions a Divisió d’Honor, DH. a partir d’ara i volien tenir una reunió amb ells per veure quines implicacions podia tenir aquest canvi abans de presentar-lo a l’assemblea, per la qual cosa aquest club havia retirat la proposta. El Sr. Chalmeta ha afegit que a falta d’un mes i mig per començar la Lliga Catalana no donava temps de pensar en canvis radicals i preferien fer-ho amb més calma.

També s’havia presentat una proposta del Club d’Escacs Pallejà respecte la modificació del sistema de càlcul d’elo català on la JD. també havia preferit posposar la decisió per fer un estudi complet de la proposta que era complicada d’entendre pels no experts en el tema, abans de portar-la a l’assemblea per la seva aprovació.

Llavors hi ha hagut un torn obert de paraula on el Sr. Carles Costas de La Lira ha dit que l’any passat a Primera Divisió havien tingut desplaçaments a Andorra, Olot i Tàrrega gastant 1.100 € en aquests desplaçaments i aquest any que havien baixat de categoria tornaven a tenir-ne molts i que demanaven fer un canvi de grup a 2a divisió entre La Lira i el Gran Penya de Vilanova de forma que els dos equips sortien beneficiats per que el club d’Escacs La Lira del nord de Barcelona estava en un grup de Tarragona i tindria diversos desplaçaments llunyans, mentre que al Gran Penya que està més a prop de Tarragona el feien jugar amb equips de Barcelona ciutat i rodalies.     

El Sr. Viñas ha dit que els criteris per fer els grups eren una eterna discursió que s’havia produït quatre cops des de que ell estava a la JD. de la Fce, que mai plou a gust de tothom i que el sorteig agrupant els clubs per criteris geogràfics era un mal necessari per que podies tenir mala sort dos anys seguits en els desplaçaments però a la llarga la cosa s’equilibrava i que d’aquesta forma no es perjudica ningú exprofés.

El Sr. Iván Marina del club d’Escacs Gran Penya ha dit que era de lògica que es seguís un criteri geogràfic alhora de fer els grups de 2a Divisió i que no s’havien fet així en contra del que posa el reglament de la Fce i el Sr. Chalmeta des de la taula ha contestat que sí s’havia fet així per que ells entenien el criteri geogràfic per províncies i els dos clubs implicats eren de la província de Barcelona.

La Sra. Patricia Llaneza en nom del Foment Martinenc s’ha queixat de la comunicació amb la Fce, reconeixent que la proposta presentada sobre la DH. havia estat fora de termini però que fins dos dies abans d’aquesta assemblea no els havia contestat la Fce que preferien deixar-la per la propera assemblea, que l’havien presentat ara per que a l’assemblea de maig hi va poca gent i que la JD. de la Fce se la podia fer pròpia per que el mes de maig pel Foment és molt complicat per que tenen molta feina i no sabien si podrien venir.

El Sr. Chalmeta ha contestat que millorarien la comunicació amb els clubs i que volia reunir-se amb el Foment per parlar de la proposta quan els vagi bé.

Seguidament el Sr. Evarist Pérez del Sant Martí ha proposat augmentar a dos mesos el temps previ en que un club havia de presentar una proposta de modificació de reglaments a la Fce per que aquesta pugui decidir si el tema és complex o no. El president ha respost que els estatuts posaven un mes de termini i un 10 % d’avals, que passarien a l’assemblea el màxim de propostes possibles sempre que fossin d’interès general o que ja s’haguessin rebutjat en anteriors assemblees. L’Evarist ha parlat altre cop per preguntar quin criteri tenia la Fce per definir que una proposta era complexa i el Sr. Chalmeta li ha dit que això era un tema subjectiu però calia aplicar el sentit comú per avaluar les propostes presentades i que les analitzaven totes abans de passar-les a l’assemblea o no.

Llavors ha parlat el Sr. Caro com a membre de la JD. per dir que tenia l’obsessió de que la gent participés més en la vida de la Fce enviant correus per fer propostes, sugerències per millorar entre tots la seva gestió, agraint els clubs les aportacions que facin.    

El Sr. David Lozano, crec, del Pallejà ha dit llavors que eren 40 dies el termini previ per que els clubs fessin propostes abans de l’assemblea de torn, que la Fce havia de convocar l’assemblea 60 dies abans per que els clubs tinguessin 20 dies per poder presentar propostes, però que aquesta incomplia el termini per que no informava els clubs de l’assemblea i això feia que els clubs no poguessin complir amb el termini de presentar propostes i que ell havia parlat des del mes de gener amb el Sr. Reginaldo del tema de la modificació del càlcul de l’elo català.

Jo crec que els que som dolents ho seguirem essent es calculi com es calculi.

El Sr. Viñas ha dit que acceptava el 80 % de la crítica, que el web de la Fce és un mitjà oficial de comunicació de la Fce amb els clubs segons l’aprovació en una assemblea anterior, que al mes de gener el Sr. Reginaldo no estava a la JD. de la Fce, que el president del Comitè Tècnic d’àrbitres estava treballant en el tema, ha demanat disculpes per la manca d’informació als clubs sobre l’assemblea, ha dit que no hi havia censura prèvia per ningú, que s’aplicava la coherència i el sentit comú i que la revolució que pretenia fer el Foment amb la seva proposta calia meditar-la bé.

El Sr. David Lozano, crec, del Pallejà ha dit que s’havia vist amb el Sr. Reginaldo el 15 de setembre per parlar de la proposta del canvi d’elo.

El Sr. Viñas s’ha compromès llavors a tractar en la propera assemblea la proposta presentada pel Club d’Escacs Pallejà un cop estudiada amb més detall, la qual cosa ha estat agraïda pel representant d’aquest club.

Finalment s’ha obert un torn de paraula on ha començat el Sr. Vigo del Catalunya dient que ell si rep els correus de la Fce i amb prou antelació i demanava a la Fce que fos més estricta en els terminis de tancament d’inscripcions on el seu club ho és però d’altres no.

El president de la Fce ha respost que la web de la Fce no pot ser el BOE, Boletín Oficial del Estado, que milloraran el web de la Fce, que estava d’acord en que hi ha clubs que apunten els nens als torneigs que organitza la Fce fora de termini i que ell era partidari de deixar jugar els nens per no perjudicar-los, posant una sanció al club que els apunta tard.

El Sr. Barnet de l’Olesa ha dit que de vegades hi havia una diferència de nivell molt gran entre els jugadors d’una mateixa categoria, que sabia que un sots-16 pot jugar com a sots-18 i no al revés i ha preguntat si se li reservava la plaça a la Final de Catalunya d’edats en la categoria inferior si es classificava en la superior. El president ha respost que segons la dita jurídica “quién puede lo más puede lo menos” creia que si es classificava per la final sots-18, tenia dret a la plaça sots-16, però que ho estudiarien.

Seguidament ha pres la paraula la Sra. Llaneza per dir que fa un any havia demanat que més clubs posessin seu al torneig territorial de Barcelona i volia agrair a La Lira i al Sant Adrià que li fessin cas, més al Sant Feliu i al Cornellà de la província.

Llavors el Sr. Sánchez del Barcelona s’ha queixat que la Comissió Esportiva era molt lenta i que havia demanat fer un nou torneig abans de l’estiu i com li havien contestat molt tard, havia tingut molt poc temps per fer propaganda del torneig abans que comencés. El president ha respost que quan el Sr. Sánchez va presentar la proposta era estiu i els membres de la Comissió Esportiva també tenen dret a anar de vacances, que els torneigs històrics havien de tenir una certa cobertura per part de la Fce, que això tenia una part bona que evitava que un torneig nou en perjudiqués un altre d’històric i el nou només durés un parell d’anys i que la part dolenta era que algú amb moltes ganes no tingués dates per començar un nou torneig, que en el cas esmentat es va parlar amb el Tres peons per veure com li podia afectar el tema que hi hagués un altre torneig el mateix dia que el seu i que això va requerir un temps.

El Sr. Sánchez del Barcelona ha dit llavors que de cara a presentar la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona que comença a primers de gener, volia saber quins torneigs podria organitzar l’any proper, donat que si els posava al calendari d’activitats a ser subvencionables i després no els podia fer per no ser autoritzats per la Comissió esportiva podia perdre la subvenció l’any següent. El president ha respost que la Fce ja tenia prou feina en fer un calendari de proves oficials que no coincidissin unes amb les altres i que intentaria que els clubs poguessin organitzar el màxim de torneigs homologats possibles.

Llavors ha pres la paraula el Sr. Toni Ayza per dir que havia vist que els acords de la JD. de la Fce no sortien al web de la Fce com sí passava quan ell era president, responent el Sr. Viñas que pensava que això s’havia fet i que sinó ja ho farien. El Sr. Ayza també ha recordat que calia fer la reunió de directors de torneigs del Circuït català d’oberts d’estiu l’abans possible i el president li ha respost que així ho faria quan trobés una data.

El Sr. Daniel Travesset ha dit llavors que havia arribat tard a l’assemblea per que estava fent una classe d’escacs i que tenia el cas d’un nen sots-14 que volia anar a la final d’edats però no podia per que li coincidia la fase prèvia amb una altra activitat que també feia i ha demanat si podria jugar un torneig classificatori d’una altra comarca per que el nen tenia un nivell mitjà i segurament no es classificaria per la final. El Sr. Chalmeta ha contestat des de la taula que el club demanés a la Fce aquest cas i ho estudiarien sempre que fos per un motiu justificat. En una segona pregunta el Sr. Travesset ha dit que tenia un cas que un jugador del seu club va perdre amb un GM la primera ronda del torneig de Sants i li van baixar 17 punts d’elo català per que aquest Gm. tenia un elo fictici de 1.000. Des de la taula li han dit que això havia de ser un error i que si havia presentat una reclamació li donarien la raó.
  
Finalment el Sr. Viñas ha agraït el Club d’Escacs Gran Penya l’organització de la Final de Catalunya Individual, a l’Ateneu Barcelonès per la cessió de les seves magnífiques instal·lacions per jugar el Torneig Ciutat de Barcelona amb els dos tancats per nens sots-10 i sots-12 i el Club d’Escacs Cornellà per la celebració del seu 75 aniversari fent un gran acte.

Seguidament s’ha fet el sorteig dels grups superiors de la Lliga Catalana tenint en conte les peticions fetes prèviament pel Sant Boi, Barberà, Catalunya i Foment que coincidissin o no al mateix local i dia els equips A i B, donant que tenien els dos primer equips implicats en aquest sorteig. També s’ha tingut en conte la petició de la Gran Penya que a la quarta ronda jugués fora per evitar el soroll de la celebració del carnaval. Els grups han quedat així:

Divisió d’Honor

Grup I                                                             Grup II

1.    Peona i peó                                        1. Catalunya        
2.    Olot                                                     2. Sant Cugat 
3.    Foment                                               3. Cerdanyola del Vallès  
4.    Figueres                                             4. Mollet
5.    Lleida                                                  5. Gerunda
6.    Colón Sabadell                                   6. Barberà
7.    Escola d’Escacs de Barcelona           7. Sant Andreu
8.    Tres peons                                         8. Sant Josep

Primera Divisió

Grup I                                                             Grup II

1.    Llinars                                                 1. Sitges
2.    Maragall                                              2. Comtal
3.    Gramenet                                            3. Gerunda B
4.    Sant Martí                                           4. Terrassa
5.    Congrés                                              5. Montcada 
6.    Barcelona                                           6. Andorra
7.    Reus Deportiu                                     7. Valls
8.    Escola Salou                                       8. Ateneu Colón 
9.    Castelldefels                                       9. Catalònia
10. Banyoles                                             10. Sant Boi

Segona Divisió

Grup I                                                             Grup II

1. Granollers                                                  1. Catalunya B    
2. Sabadell B                                                  2. Vilafranca
3. Foment B                                                    3. Torà
4. Guixolenc                                                   4. Cardona  
5. Vila Olímpica                                             5. Sant Andreu B
6. Tordera                                                     6. Santpedor
7. Cassà                                                       7. Badia
8. Barcelona B                                              8. Balaguer
9. Montmeló                                                  9. Tàrrega 
10. Platja d’Aro                                              10. Peona i peó B


Grup III                                                                  Grup IV

1.    Jake                                                       1. Masdenverge
2.    Tres peons B                                         2. Espiga
3.    Rubí                                                       3. La Lira
4.    Sant Josep B                                         4. Cambrils
5.    Cornellà                                                 5. Peó Vuit
6.    Gran Penya                                            6. Lira Vendrellenca
7.    Barberà B                                               7. Amposta 
8.    Ideal Clavé                                             8. Hospitalet
9.    Sant Adrià                                              9. Tarragona
10. Sant Boi B                                             10. Sant Feliu


Esperant perdoneu els errors i oblits que hi pugui haver de comprensió o transcripció del que ha dit cada persona en un escrit tan llarg, us saluda atentament el 26 de novembre de 2017 per la nit:


Ricard Llerins.   Ll.