dissabte, 11 de juny del 2022

Resum Assemblea General Ordinària de la FCDE

 

Avui 11 de Juny de 2022 ha tingut lloc a la seu de la FCDE l'Assemblea General de clubs.


Informació a la web de la FCDE


Han estat presents en representació de la Junta Directiva de la FCDE i fent les exposicions: Pepo Viñas, David Ayza, Ramon Chalmeta, Montse Gracia i Jordi Magem

Adrià Navarro prenia notes per fer la memòria de la reunió.

Hi havia altres 14 assistents amb dret a vot

La reunió ha estat moderada pel David Ayza


Discurs del president Pepo Viñas

Primer ha donat la benvinguda a tothom. Destacant la importància del caràcter presencial de l'Assemblea; pel fet que molts aspectes reglamentaris o que fagin referència a canvis d'estatuts s'han d'aprovar per aquesta via. També ha esmentat que aspectes com la delegació de vot no es permet per la Generalitat. Alhora que ha comentat la importància del format presencial en l'Assemblea, ha citat el positiu que pot resultar també portar a terme la combinació de les fórmules online i presencial.

Ha tocat el tema de la incertesa que s'ha produït durant aquests darrers anys 2020, 2021 i 2022; alhora de preparar calendaris de competicions, pressupostos i tota mena de previsió. Tot i així ha destacat que desde la FCDE s'han intentat fer competicions en temps de pandèmia i post - pandèmia, malgrat la dificultat de planificar els comptes econòmics. La pèrdua de llicències i la retallada de subvencions que han patit per part de la Generalitat també han agreujat el grau d'incertesa i dificultats.

Com a fet positiu d'aquests darrers anys ha esmentat l'explosió dels escacs online i la popularitat de la Sèrie Gambit de Dama. Fets com aquests han ajudat a la popularitat general dels escacs; malgrat l'encara poc nombre de llicències femenines. El pressupost que tenim molt basat en la subvenció pública i l'ingrès per llicències no és suficient per fer una suficient promoció; caldria trobar noves vies com sponsors privats ha comentat.

Ha tocat el tema del Mundial Femení per equips disputat a Sitges. Destacant que ha resultat una fita important, i que ajuda a que tinguem una projecció internacional. 

Ha finalitzat el discurs agraïnt el treball realitzat pels treballadors de la FCDE. Sobretot l'Antonio López qui s'ha jubilat aquest any. 


Memòria Esportiva 2021

Ha parlat el Jordi Magem director tècnic de la FCDE:

Memòria esportiva

La pandèmia ha afectat bona part del calendari. Ha destacat campionats online com els per equips i l'Actiu; l'Interclubs com a fórmula de per equips presencial en substitució de la Lliga; l'Hybrid Cities; campionats d'edats individual i per equips que s'han pogut disputar; Obert Ciutat de Barcelona; Memorial Garcia Ilundain; Mundial Femení; Matx amistós Eslovènia - Catalunya; i finalment la Lliga Catalana que s'ha pogut dur a terme el 2022.


-  Ha hagut una intervenció d'un assistent, plantejant l'estratègia del Mundial Femení. Pel seu elevat cost, i pel fet que resultés d'un elevat risc pels beneficis que comportava.

El president Pepo Viñas ha respòs comentant que van veure una oportunitat de projecció internacional, destacant l'impacte als mitjans de comunicació. Reconeix el risc i el fet que va cremar gent que va col·laborar de forma important.


S'ha votat i aprovat la Memòria Esportiva. 14 vots a favor, cap en contra ni abstenció.


Comptabilitat. Memòria Econòmica

Ha parlat la Montse Gracia, de la Junta de la FCDE.

Ha agraït la feina dels treballadors de la FCDE per la bona i puntual informació facilitada.

Ha començat parlant de l'esforç que s'ha portat a terme per mantenir les llicències; el descens d'aquestes arrel de la pandèmia ha suposat un cert impacte negatiu.

Després es van trobar amb la notícia d'una subvenció extraordinària de la Generalitat a les Federacions. Destinada als següents aspectes:


També han tingut subvencions vinculades a la llengua catalana que han servit per fer algunes activitats relacionades.

Ha explicat com després de planificar la temporada amb un pressupost tenint en compte la subvenció ordinària acordada per la Generalitat; es van trobar amb una reducció molt significativa d'aquesta, notificada al darrer moment de l'any. De 95.000 euros es pasava només a 40.000. Fet que ha dificultat molt la comptabilitat general.

Ha destacat la Montse que els comptes estan auditats. Una auditoria ho ha aprovat excepte una quantitat petita referent a material que comportava una renovació del mateix.


Per destacar la importància de la subvenció ordinària s'ha mostrat un quadre comparatiu de número de llicències, quantitat de la subvenció, al llarg dels darrers anys:- Ha hagut una intervenció d'un assistent en referència a aquest darrer quadre. Destacant que abans hi havia molta ajuda pública. També comentant que actualment podrien sobreviure sense subvenció externa; i ha destacat la recuperació.


S'ha votat i aprovat la Memòria Econòmica 14 vots a favor.


Tema Número de Llicències

Ha parlat el Ramon Chalmeta, representant de la Junta de la FCDE, tractant el tema de l'evolució del nombre de llicències; destacant l'augment positiu del 2022.

Ha tractat el tema del E Sports comentant les novetats positives d'aquest any.

- Ha hagut una intervenció d'un assistent preguntant pel percentatge de noies i escacs base.

Li han respós que els percentatges no han variat molt; i que cal fer coses noves per engrescar els escacs femenins.

- Ha hagut un altre intervenció d'un altre assistent preguntant si les estadístiques d'escacs femenins són semblants a altres païssos.

Se li ha respòs que si és molt semblant excepte Georgia.

S'ha mostrat el següent quadre:Propostes Junta Directiva


1) X als equips de Divisió d'Honor

La Junta Directiva en aquest tema proposa reservar unes X fins a 17. Pasada ronda 3 no es poden variar, afegir, ni canviar. Abans no es podran tampoc canviar, en tot cas si afegir entre ronda 1 i 3.

- Ha hagut una intervenció d'un assistent comentant que els representants dels equips de Divisió d'Honor podrien dir o decidir al respecte. 

Se li ha respòs que el tema estava prou anunciat i que molts poden ser-hi a la màxima categoria en un futur. 

S'ha votat i aprovat la proposta per 13 vots a favor i 1 abstenció.


2) Per circunstàncies excepcionals es pugui fer modificacions als reglaments que afectin a competicions específiques, sino es poden realitzar assemblees. Acordades per la Junta i la Comissió Esportiva.

S´ha explicat que la Generalitat no deixava fer Assemblees durant l'estat d'alarma. Només reunions informatives i online. També s'ha comentat que legalment a les assemblees online no es pot canviar un reglament.

- Ha intervingut un assistent comentant que s'hauria d'afegir al redactat: "prèvia consulta".

Li han respòs que en ocasions per la urgència del canvi o del fet excepcional potser la consulta no es pugui produïr, i que això només afectaria a campionats molt específics.


S'ha votat i aprovat per 11 vots a favor i 2 abstencions.


3) Votacions sobre els números de taulers a la Lliga anterior 2022

Votació sobre si es considera a votació i inclusió a l'ordre del dia el tema del número de taulers 2022.

S'ha explicat que el Comitè d'Apelació havia fet una proposta genèrica aconsellant que es ratifiqués a Junta i Assemblea aquest tema.

12 vots a favor. 1 en contra. 1 abstenció

Ratificació número taulers a l'anterior Lliga 2022.

14 vots a favor.


4) Comentaris al respecte d'algunes propostes de representants de clubs

S'han donat algunes explicacions al respecte de perque no es porten a votació algunes propostes de clubs rebudes darrerament.

Algunes propostes com la reducció de jugadors en un sistema suïs, l'elaboració de la fitxa d'una jornada...es van tractar en una assemblea online, on no es podia canviar el reglament de forma oficial; però la consulta va sortir negativa, per això no es vota el tema a la d'avui. 

Una proposta referent a la delegació de vot resulta ilegal per part de la Generalitat.

També tenien un altre de reducció de la Divisió d'Honor de 11 jornades a 3. La Junta no dona suport a això perque representaria una pèrdua del dinamisme de la Divisió d'Honor i de la participació a la Lliga. Si hi hagués avals es votaria. Elecció Membres Comitè Competició i Apelació


11 vots a favor

1 abstencióTorn  de  Paraula


- Un assistent ha comentat la poca assistència de l'Assemblea. Comentant també alguns aspectes positius de les Assemblees Online, i que les institucions són bastant resistents a validar-les.

- Un altre assistent ha comentat que hi ha que aprofitar els moments dolços de l'activitat per organitzar coses i fer promoció. Intentar decidir coses en aquest moment i buscar presència als mitjans de comunicació.

- El mateix assistent ha preguntat pel Ciutat de Barcelona; intentar recuperar-lo i buscar referents o promocionar jugadors catalans destacats el puguin jugar.

Se li ha respòs que darrerament estem aconseguint sortir més als mitjans de comunicació. 

Respecte al Ciutat de Barcelona s'ha explicat que s'ha anat variant el format els darrers anys. Ara s'ha pensat que al ja tenir un open amb 700 participants la fusió podia beneficiar a les dues parts. Un podia veure's crèixer després d'un periode d'aturada; l'altre podia vendre's millor als mitjans amb aquesta forta participació i buscar més sponsors. No fer algú que pugui fer competència. Resum realitzat per Enric Garcia Garrido